Przejdź do treści

Nota biograficzna:

Piotr Kostrzewski, prawnik, doradca podatkowy, prawie 20 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego (www.pkostrzewski.pl), reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi oraz przed organami podatkowymi we wszystkich rodzajach prowadzonych kontroli, wykonuje czynności doradcze w skomplikowanych transakcjach gospodarczych na gruncie podatku VAT, cen transferowych oraz w podatkach dochodowych.

Posiada ponad 27 letnie podatkowe doświadczenie zawodowe, w tym, 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz uczestniczył w wielu postępowaniach w zakresie cen transferowych.

Wykładowca prawa podatkowego – prowadzi wykłady i seminaria z najciekawszych zagadnień z obszaru podatków. Działalność wykładową realizuje dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz, Master Biznes oraz podmiotów prywatnych. Zrealizował ponad 700 wykładów podatkowych.

Autor publikacji książkowych: „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” (e-book – portal podatki.biz), „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Wszechnica Podatkowa) oraz „Jak przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej” (Wydawnictwo Ekspert Księgowy).
Autor licznych publikacji prawno – podatkowych i filmów szkoleniowych (podatki.biz, Gazeta Rzeczpospolita, Ekspert Księgowy) Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy oraz w Toruniu.