Przejdź do treści

Piotr Kostrzewski – doradca podatkowy

Jestem prawnikiem oraz doradcą podatkowym, od lipca 2007 r. prowadzę własną kancelarię doradztwa podatkowego.

W ramach działalności doradcy podatkowego specjalizuję się w obronie podatników w sporach z organami kontroli w postępowaniach sądowo-administracyjnych prowadzonych przed NSA, przede wszystkim na gruncie podatków VAT, CIT oraz akcyzy.

Bronię podatników w trudnych sprawach dotyczących podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki, w tym, m.in.w branżach: budowniczej, nieruchomości, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, transportowej, informatycznej i przemysłowej, jak również w zakresie dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów. Reprezentuję podatników we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe oraz organy kontroli celno – skarbowej.

Posiadam ponad 27 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 10 letnie doświadczenie pracy w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Toruniu oraz w Bydgoszczy, gdzie wykonywałem pełne kontrole podatkowe największych podmiotów gospodarczych, kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministra Finansów oraz uczestniczyłem w wielu postępowaniach w zakresie cen transferowych.

Jestem oraz byłem pełnomocnikiem wielu podmiotów gospodarczych, reprezentuję podatników w toku kontroli trudnych stanów faktycznych na gruncie podatku VAT, w tym, m.in. w zakresie należytej staranności gospodarczej, prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, zwrotów nadwyżek podatku naliczonego VAT, transakcji wewnątrzwspólnotowych i transgranicznych, a także na gruncie kosztów i przychodów podatkowych przedsiębiorców, w tym, m.in. usług niematerialnych, usług konsultingowych, usług pośrednictwa, zatrudnienia pracowników, obowiązków płatnika oraz świadczeń nieodpłatnych.

Jestem wykładowcą prawa podatkowego – prowadzę wykłady, seminaria i warsztaty z najciekawszych zagadnień z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury sądowo – administracyjnej oraz procedur podatkowych, dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu Podatki.biz oraz podmiotów prywatnych. Zrealizowałem ponad 700 wykładów.

Jestem autorem publikacji książkowych: „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” (portal podatki.biz), „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Wszechnica Podatkowa) oraz „Jak przygotować się do kontroli podatkowej i skarbowej” (Wydawnictwo Ekspert Księgowy), licznych publikacji prawno – podatkowych oraz specjalistycznych filmów szkoleniowych (Podatki.biz, Gazeta Rzeczpospolita, Ekspert Księgowy).Współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy oraz w Toruniu.

Zapraszam do kontaktu.

Kliknij, aby powiększyć.