Przejdź do treści

KSeF ORAZ FAKTURY USTRUKTURYZOWANE

Szanowni Państwo,

wprowadzenie Krajowego System e-Faktur VAT oraz faktur ustrukturyzowanych to niewątpliwie największa rewolucja, którą w najbliższym czasie zmuszeni są zastosować wszyscy podatnicy podatku VAT. To nowy krajowy obowiązkowy standard dokumentowania wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników podatku VAT, którego ewidentnym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz pełna kontrola rozliczeń podatników.

To także wielkie wyzwanie dla wszystkich podatników podatku VAT, nie tylko od strony technicznej i organizacyjnej, ale obejmujące wszystkie procesy gospodarcze, w tym również prawne, podatkowe i biznesowe.

Wystawienie faktury VAT według obowiązującego wzoru MF, jej przechowanie, oznaczenie numerem identyfikującym, otrzymanie, dostęp oraz powiadomienia (w tym, o wystawieniu lub odrzuceniu faktury), zapewnia system teleinformatyczny KSeF.

Obowiązek korzystania z KSeF wymusza na przedsiębiorcach nie tylko konieczność dostosowania systemów informatycznych, ale również znajomość tych przepisów, przeprowadzenie testów na wszystkich etapach wdrożenia systemu, nie wspominając o założeniu indywidualnych kont, nadaniu uprawnień (np. dla pracowników) oraz spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów dotyczących funkcjonowania tego systemu.

Standaryzacja i automatyzacja faktur VAT oraz konieczność stosowania KSeF niewątpliwie przyśpieszy wzajemne rozliczenia i księgowanie dokumentów na potrzeby VAT.

Podatnik musi jednak pamiętać, iż organ podatkowy uzyskuje pełną wiedzę oraz pełne dane dotyczące wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników, w wyniku czego będzie prowadził jeszcze bardziej efektywne analizy oraz kompleksowe weryfikacje dokładnie wszystkich dokonywanych operacji gospodarczych.

   • W jaki sposób podatnik powinien się przygotować do wdrożenia całego systemu?
   • Jakich faktur nie można wystawiać w KSeF?
   • Jakie są konsekwencje prawne wystawienia oraz otrzymania faktury ustrukturyzowanej?
   • Jakie są konsekwencje prawne wystawienia oraz otrzymania faktury ustrukturyzowanej?
   • Co to jest numer KSeF, plik i schemat XML, token oraz kod QR i kiedy należy go stosować?
   • W jaki sposób nadać uprawnienia oraz jak się uwierzytelniać w KSeF?
   • Jak postępować w razie awarii systemu?
   • Jakie są zasady wystawiania faktur korygujących w KSeF
   • Jakie praktyczne możliwości uzyska podatnik po prawidłowym wdrożeniu KSeF?

 

To tylko niektóre, przykładowe pytania, które nurtują obecnie podatników VAT.

Zapraszam do udziału w praktycznych warsztatach oraz seminariach on-line, w toku których uczestnicy uzyskują pełną wiedzę oraz wszelkie potrzebne informacje dotyczące systemu KSeF, zasad jego funkcjonowania, praktycznego stosowania faktur ustrukturyzowanych oraz w zakresie ich wdrożenia w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Warto dobrze się przygotować oraz zrozumieć, jak szerokie skutki prawne związane są cyfrową transformacją w zakresie faktur VAT.

Warsztaty i seminaria realizuję w formie otwartej, każdy z uczestników ma nieograniczoną możliwość zadawania pytań oraz konsultacji własnych stanów faktycznych.

Zapraszam również do korzystania z usług wdrożenia, adaptacji systemu oraz uruchomienia platformy KSeF we wszystkich rodzajach podmiotów gospodarczych.

Zapewniam indywidualne oraz osobiste zaangażowanie, szerokie doradztwo podatkowe oraz wypracowanie odpowiednich rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb i wymagań danej firmy funkcjonującej w określonych realiach rynkowych.