Przejdź do treści

Usługi i praktyka doradztwa podatkowego.

Świadczę profesjonale usługi doradztwa podatkowego, doradzam klientom działającym we wszystkich segmentach rynkowych, wspieram, pomagam i doradzam małym, średnim oraz dużym przedsiębiorcom w bezpiecznym prowadzeniu biznesu.

Wykonuję kompleksowe czynności doradcze w skomplikowanych transakcjach gospodarczych na gruncie podatku VAT, cen transferowych oraz podatków dochodowych.Sporządzam dokumentacje cen transferowych, opinie prawne, porady i konsultacje podatkowe, audyty oraz zgodne z prawem optymalizacje podatkowe.

Rozwiązuję konkretne podatkowe problemy przedsiębiorców, konsultuję wszystkie stany faktyczne, pomagam unikać problemów, kar finansowych orazpozostałych negatywnych konsekwencji podatkowych. Bardzo dobrze orientuję się w realiach rynkowych oraz w praktyce organów podatkowych.

Ze szczególną uwagą, osobistym oraz indywidualnym zaangażowaniem dbam o bezpieczeństwo podatkowe prowadzonego biznesu,identyfikuję ryzyka podatkowe oraz podejmuję skuteczne działania, dostosowane do potrzeb i wymagań klientów, które je eliminują. Pomagam w podejmowaniu dynamicznych działań i szybkich efektywnych decyzji biznesowych, kierując się wyłącznie szeroko pojmowanym bezpiecznym interesem podatkowym klientów.

Obecna rzeczywistość gospodarcza to również szczególnie intensywne kontrole przedsiębiorców.W tym aspekcie, korzystając z wieloletniej praktyki oraz bogatego doświadczenia, w tym również na bazie własnego orzecznictwa sądowego, aktywnie reprezentuję wszystkich przedsiębiorców we wszystkich rodzajach kontroli oraz podejmuję skuteczne działania w toku wszystkich postepowań prowadzonych przez organy podatkowe i organy celno – skarbowe.

Oferuję usługi doradztwa podatkowego w następujących obszarach:

    • doradztwa transakcyjnego na gruncie podatków dochodowych, obrotowych i majątkowych
    • cen transferowych i dokumentacji podatkowej
    • planowania podatkowego
    • optymalizacji podatkowej
    • compliance podatkowego
    • wykonuję audyty i przeglądy podatkowe w każdym tytule podatkowym
    • reprezentuję podatników w kontrolach podatkowych, postepowaniach podatkowych, przed organami KAS oraz w postepowaniach sądowo – administracyjnych na wszystkich etapach.